Lær hvordan du får mennesker til at samarbejde, vokse og trives 2018-09-07T09:05:24+00:00

Den professionelle fællesskaber er en kompetencegivende del af diplomuddannelsen i ledelse. Uddannelsen udbydes i et samarbejde mellem Public Funk og ABSALON professionshøjskole. Den professionelle fællesskaber kombinerer ledelse, fællesskabelse og procesfacilitering. På uddannelsen lærer du, hvordan du får mennesker til at samarbejde, vokse og trives.

Uddannelsen består af 16 dage fordelt på 6 moduler. Du har mulighed for at tilkøbe certificering af uddannelsen. Certificeringen består af en skriftlig eksamination midtvejs og en afsluttende mundtlig eksamination til i alt 10 ECTS-point (svarende til to diplommoduler).

De første professionelle fællesskabere fik deres beviser i juli 2017. Deltagerne var blandt andet ledere, afdelingsledere, konsulenter, koordinatorer, undervisere og projektledere. Du kan læse mere her på siden og downloade en pdf med beskrivelse af hele uddannelsen. Du er også velkommen til at skrive til mads@publicfunk.dk eller ringe på 72 300 210.

NYT HOLD STARTER JANUAR 2019

Klik her og tilmeld dig Fællesskaberen.

 

 

Uddannelsen består af 16 dage fordelt på seks moduler. Første modul er i marts og sidste modul er i oktober 2018.

Fra hold 1: Færdiguddannede fællesskabere fortæller om uddannelsen

OM UDDANNELSEN

FORMÅL OG UDBYTTE

Få den nyeste faglighed
Den professionelle fællesskaber tilbyder en ny faglighed, hvor omdrejningspunktet er den fællesskabende tanke og metode, der går på tværs af de etablerede skel, fagligheder og forståelser. Nye og hidtil skjulte samarbejder, opgaveløsninger og strategiske indsatser bliver  synlige og brugbare.

Fællesskabende ledelse
Som Fællesskaber lærer du at holde fast i dig selv samtidig med, at du navigerer og præsterer i et lederskab. Du bliver trænet  i at gribe øjeblikket og være aktivt handlende til fællesskabets bedste. Du får fokus på at gå ind og ud af relationer, danne overblik og skabe fælles retning.

Derfor skal du blive fællesskaber
Vores velfærdssamfund har brug for mennesker, der kan samskabe, samarbejde på tværs, drive netværk og få medborgerskab til at fungere. Vi har kort sagt brug for professionelle fællesskabere. Her er tre gode grunde til at tage uddannelsen:

1.

Du bliver klædt på med en ny fællesskabende faglighed. Du bliver trænet i at bruge den fællesskabende tilgang.

2.

Du gør dig i stand til at skabe samarbejde på tværs af siloer, fag og professionelle og sætte en ny bevægelse i gang.

3.

Du uddanner dig samtidig med at du passer dit arbejde på 6 effektfulde moduler fordelt på 9 måneder. Du kan blive certificeret og få i alt 10 ECTS-point.

MODULER OG INDHOLD

Modul 1

Den strategiske fællesskaber (3 dage)

Fokus på modul 1

 • Viden om den fællesskabende faglighed og tilgang.
 • Metode til, hvordan du som fællesskaber arbejder med anslag i fællesskaber og hvordan du varetager værtsskabet i fællesskabet og skelner mellem roller.
 • Kompetence til at udfordre egen organisation og organisationsforståelse og medtænke uforudsigelighed og meningsskabelse i arbejdet med fællesskaber.

Modul 2

De fællesskabende øjeblikke (3 dage)

Fokus på modul 2

 • Viden om globale perspektivers betydning for udviklingen lokalt i din egen organisation og det medfølgende behov for både eftertænksomhed og forandring.
 • Metode til at arbejde med kreative processer og frem mod fællesskabende øjeblikke, der sætter din fornemmelse i første række.
 • Kompetencer til selv at arbejde videre med fællesskabende øjeblikke og inspiration til praktisk anvendelse af begrebet.

Modul 3

Fortællinger som fællesskabende praksis (3 dage)

Fokus på modul 3

 • Viden om narrativ teori og metode, samt viden om diskursers styrende og begrænsende magt på fællesskab og individ.
 • Metoder til at anvende narrative processer og dialoger til bl.a. eksternaliserende samtaler og bevidning.
 • Kompetencer til at bruge det narrative som ramme for fællesskabelse og social praksis.
  Du bliver klædt på til at arbejde med konflikters potentiale for fællesskabt læring.

Modul 4

Den faciliterende fællesskaber (3 dage)

Fokus på modul 4

 • Viden om innovation, eksperimenteren og kunst som udgangspunkt for fællesskabelse.
 • Metoder til at gentænke dine egne og din organisations udviklingsprocesser og tilgange til innovation.
 • Kompetencer og værktøjer til kreative og innovative metoder for fællesskabelse.

Modul 5

Fællesskabet i ny bevægelse (2 dage)

Fokus på modul 5

 • Viden og teori om fællesskabende arbejde i naturen og konkret erfaring og anderledes læring om din egen ageren i fællesskabet.
 • Metoder til at være ydmyg, eftertænksom og nærværende.
 • Kompetencer til at overfører modulets anderledes læring til egen praksis og konkrete redskaber til fællesskabelse i natur og alternative rum.

Modul 6

De levedygtige fællesskaber (2 dage)

Fokus på modul 6

 • Viden om hvad der gøre fællesskaber levedygtige og hvad en professionel fællesskabers opgave er.
 • Metoder samlet i en fællesskabsmodel, som er integreret i din egen og den fælles læring.
 • Kompetencer til at fællesskabe på godt og ondt.

UNDERVISERNE

Birthe Hyldborg Jensen
Birthe Hyldborg JensenUnderviser

Cand phil i Kommunikation, Master i organisationspsykologi. Birthe er en teoretisk velbevandret underviser i Diplom i ledelse med 20 års erfaring fra offentlige og private organisationer, samt tidligere leder. I hendes arbejde  trækker Birthe på indsigt fra mange perspektiver og kombinerer det med både kreative og eksistentielle inspirationer.

Mads Martinussen
Mads MartinussenUnderviser

Uddannet lærer, narrativ coach og proceskonsulent. Mads er både en rummelig og skarp facilitator, som har arbejdet i feltet i 17 år. Stærkt engageret i fællesskaber, og er en af de bærende frivillige på Roskilde festival. Mads er en læremester, når det handler om at skabe vigtige dialoger om hverdagspraksis og koordination mellem mennesker.


TILMELDING, PRIS OG VILKÅR

Pris
Uddannelsen består af 16 dage og koster kr. 2.250 pr. dag. Den samlede pris er kr. 36.000.
Vær opmærksom på betalingsbetingelserne*. Hvis du har behov for det, kan du betale i aftalte rater.
Prisen er inkl. materialer og forplejning.

Certificering
Du har mulighed for at tilkøbe certificering af uddannelsen. Certificeringen består af en skriftlig eksamination midtvejs og en afsluttende mundtlig eksamination til i alt 10 ECTS-point (svarende til to diplommoduler). Hver eksamen koster kr. 1.700. Efter din tilmelding bliver du kontaktet med henblik på om du kan og vil certificeres.

 

Vilkår for betaling og afmelding
Ved tilmelding faktureres 50% af uddannelsens pris, hvis ikke andet er aftalt.
Seks uger før uddannelsen begynder, faktureres de resterende 50%.
Ved afmelding mindre end en seks uger før aftalte dato refunderer Public Funk 50% af det betalte.
Ved afmelding mindre end 2 uger før aftalte dato refunderer Public Funk ikke noget.

KONTAKT OS NU